×
ข่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการที่ครอบคลุมโดยข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ใน LV88 (ต่อไปนี้จะแยกจากกันและเรียกรวมกันว่า "LV88", "LV88" หรือ "www.LV88.net") คุณรับรองว่าคุณ มีอายุอย่างน้อย 18 ปีและคุณรับทราบตามกฎหมายว่าได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดในการให้บริการ" เหล่านี้อย่างสมบูรณ์ หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้คุณจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการเกมที่นำเสนอร่วมกัน
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดการลงทะเบียนใน www.LV88.net และการใช้บริการใด ๆ ที่นำเสนอโดย LV88 จะเป็นไปตาม "ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไป"
 • LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการเผยแพร่ในหัวข้อ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" ของ www.LV88.net เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเป็นประจำ การใช้บริการใด ๆ ของ www.LV88.net ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงดังกล่าว
 • ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปนี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์สุดท้ายและเป็นเอกสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้และ LV88 “ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” เหล่านี้มีผลแทนที่และรวมข้อตกลงการรับรองและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับ LV88 คุณยืนยันว่าในการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้คุณยังไม่ได้เชื่อมั่นในการเป็นตัวแทนการบันทึกใด ๆ ตราบเท่าที่สิ่งเดียวกันได้มีการแสดงไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไป
 • ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใด ๆ ใน www.LV88.net บทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้
 • เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราเองในการขอให้ผู้ใช้ใด ๆ ส่งหลักฐานแสดงตัวตนและอายุว่าเป็นเงื่อนไขก่อนที่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือใช้บริการใด ๆ ของ LV88
 • หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้เล่นจนกว่าจะถึงข้อยุติ การยื่นรายงานข้อพิพาทใด ๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท หากต้องการยื่นข้อพิพาทจะต้องส่งทางอีเมลไปที่ [email protected] ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับข้อพิพาทของสมาชิกเป็นอย่างมากและจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดในที่สุด
 • LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ / หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือเครดิตใด ๆ ในบัญชี ณ เวลาที่มีการระงับและ / หรือยกเลิกดังกล่าวจะถูกคืนให้กับเจ้าของบัญชีผ่านวิธีการชำระเงินที่จะถูกกำหนดโดย LV88 LV88 ยังสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาให้เป็นโมฆะการชนะใด ๆ และการริบยอดคงเหลือของเครดิตหรือการชนะอื่น ๆ หรือการให้สิทธิ์ในบัญชีของผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงบริการของผู้ใช้
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรักษาหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของตนเองให้ปลอดภัย ผู้ใช้ LV88 แต่ละรายนั้นคาดว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้เยาว์จากการใช้หรือนำบัญชี LV88 ของเขา / เธอกลับมาใช้ซ้ำจากการเข้าถึงและ / หรือใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ จาก www LV88.net รวมถึงการรับรางวัลใด ๆ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการซื้อและ / หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นผ่านบุคคลที่สามในบัญชี LV88 ของเขา / เธอ

3.1 การยอมรับและการตรวจสอบความถูกต้องของการพนัน:

 • เดิมพันฟรี ผู้เล่นจะต้องเดิมพันจากเงินที่ได้รับการเครดิตเข้าบัญชีผู้เล่นของตน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากตรวจสอบพบว่าผู้เล่นไม่เคยประสบความสำเร็จใน www.LV88.net/v2 เงินทุนหรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้เล่นของตน หลังจากประสบความสำเร็จในการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของเขา / เธอการเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นจะต้องเทียบเท่าหรือมากกว่าจำนวน www.LV88.net/v2 การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ไม่สามารถสมัครถอนได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้เล่นทำการฝากเงินตามความต้องการ
 • การเดิมพันที่ยืนยันแล้ว
  LV88 ไม่สามารถและจะไม่ยกเลิกการเดิมพันของบัญชีผู้เล่นใด ๆ เมื่อพวกเขาได้รับการยืนยันเว้นแต่ว่าการเดิมพันนั้นได้รับการประกาศเป็นโมฆะหรือเว้นแต่มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและการตั้งถิ่นฐานด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อกำหนด เงื่อนไข.
 • ระเบียนการพนันที่ถูกต้อง
  แม้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ LV88 ไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ใน www.LV88.net
 • การหักเงินเดิมพัน / การเดิมพันที่ไม่ได้รับการแก้ไข
  เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในเวลาที่วางเดิมพันไม่ว่าจะมีการกำหนดหรือประกาศผลเมื่อใด LV88 ไม่สามารถและจะไม่คืนเงินเดิมพันที่วางในเกมที่มีการซื้อการเดิมพันสำหรับการจับรางวัลในอนาคตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป การเดิมพันดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเมื่อเกมและเงินรางวัลดังกล่าวถูกนำไปใช้กับบัญชีของผู้เล่นในเวลานั้น
 • การตัดสินใจการเดิมพันที่ LV88 ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ผู้ใช้ตกลงว่า LV88 และบันทึกของตนจะเป็นสิทธิ์ขั้นสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขของการเดิมพันใด ๆ ที่วางไว้รวมถึงสถานการณ์ที่มีการวางเดิมพันเหล่านั้น
 • ความรับผิดชอบของผู้เล่น แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชนะ
  ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการชนะใด ๆ ที่ได้รับจากคุณรวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น แต่เพียงผู้เดียว LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานและระงับจำนวนเงินใด ๆ จากการชนะของผู้เล่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เงินรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนทดแทนหรือแลกเป็นรูปแบบอื่น ๆ ของการชนะ

 • 3.2 เดิมพันแล้ว

  • เงินเดิมพันขั้นต่ำ
   จำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำที่ใช้ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับเกม / ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
  • สำหรับ Sportsbook Mix Parlay วงเงินเดิมพันคือ MYR 1,000 ต่อการเดิมพัน / ตั๋ว เดิมพัน / ตั๋วแต่ละรายการมีการจ่ายเงินสูงสุด 100,000 MYR
 • การเล่นเกมโดยอัตโนมัติผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ และรูปแบบใด ๆ ของการจัดการเกมใด ๆ หรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้มีการยุติการเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิด การยกเลิกและ / หรือริบรางวัลและเงินฝากที่ค้างชำระใด ๆ รวมทั้งดำเนินคดีทางแพ่ง / ทางอาญาต่อผู้เล่นที่กระทำผิด ด้วยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปผู้เล่นตกลงว่า LV88 มีสิทธิ์ที่สมบูรณ์และไม่ จำกัด สิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเองในการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามและไม่ จำกัด ขอบเขตทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ความเห็นของฝ่ายบริหารว่าการมีส่วนร่วมของผู้เล่นใน www.LV88.net หรือในเกมใด ๆ ที่นำเสนอนั้นเป็นความเสียหายต่อหลักการที่ใช้งาน www.LV88.net ผู้เล่นจะสละสิทธิ์ไล่เบี้ยกับ LV88 ใด ๆ และทั้งหมดในกรณีที่มีการยกเลิกดังกล่าว
 • ด้วยการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปนี้ผู้เล่นรับทราบว่าอิสระอย่างเต็มที่จากข้อผิดพลาดเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นตระหนักว่าซอฟต์แวร์มีข้อผิดพลาดผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อละเว้นจากการใช้ประโยชน์จากมัน / พวกเขา นอกจากนี้เมื่อตระหนักถึงข้อผิดพลาดข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อแจ้ง LV88 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที หากคุณล้มเหลวในการดำเนินการตามข้อนี้ LV88 มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยหรือการกระทำของผู้เล่นในการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ >
 • การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปผู้เล่นตกลงว่า LV88 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายการสูญเสียหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการแก้ไขดัดแปลงหรือการเข้าถึงหรือการใช้งาน www.LV88.net หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ความพยายามใด ๆ ของผู้เล่นใด ๆ ในการเข้าถึงระบบหรือบัญชีผู้เล่นของ www.LV88.net โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแทรกแซงกระบวนการหรือประสิทธิภาพของ www.LV88.net หรือเกมหรือเพื่อจงใจสร้างความเสียหายหรือส่งผลเสียต่อ www.LV88.net หรือ เกมอยู่ภายใต้การดำเนินคดีทางแพ่งและ / หรือทางอาญาและจะส่งผลให้บัญชีของผู้เล่นถูกยกเลิกโดยทันทีรวมถึงการริบรางวัลใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้เล่นได้รับและมีสิทธิ์
 • ก่อนที่จะปล่อยหรืออนุมัติการถอนใด ๆ LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เล่นใด ๆ ส่งมอบการจัดการด้วยข้อมูลที่จำเป็นเช่นหลักฐานการระบุตัวตนส่วนบุคคลสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต / บัตรเดบิต, หนังสือเดินทาง ใบแจ้งยอดธนาคารหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามที่ LV88 เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว หากผู้เล่นล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำขอรักษาความปลอดภัย LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับรางวัลใด ๆ ในบัญชีของผู้เล่น
 • การชนะรางวัล - การชนะจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม การอัปเดตบัญชีของผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้เป็น 'หลักฐานการชนะ' และ / หรืออาจอ้างถึงเงินทุนที่ถูกโอน (หักบัญชี) จากบัญชีของคุณ หากมีการตรวจสอบด้วยตนเองมีหลักฐานว่ามีการฉ้อโกงหรือการทุจริต LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะและดำเนินการตามความเหมาะสมกับบัญชีของผู้เล่นใด ๆ
 • 5.1 เงินโบนัส

  • โบนัสเงินหมายถึงเงินเสมือนจริงในผลิตภัณฑ์ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ของ LV88 เพื่อการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้หลังจากได้รับรางวัลแล้ว อาจมีกฎการประมวลผลที่แตกต่างกันสำหรับเงินโบนัสทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโบนัส
  • เงินโบนัสสามารถเปลี่ยนเป็นเงินจริงและถอนออกได้หลังจากผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของการส่งเสริมการขายเฉพาะ
 • ข้อกำหนดการโรลโอเวอร์เริ่มต้นคือ 20 x (เงินฝาก + โบนัส)
 •                                                 
 • สำหรับการเดิมพันใด ๆ เงินจะถูกหักออกจากยอดเงินสดคงเหลือของบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง หากไม่มียอดเงินสดคงเหลือเงินสำหรับการเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดเงินโบนัสของบัญชีผู้เล่น ดังนั้นยอดคงเหลือโบนัสจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อมีการขาดเงินทุนภายใต้ดุลเงินสด
 •                                                 
 • ข้อเสนอทั้งหมดถูก จำกัด ให้เพียงหนึ่ง (1) บัญชีเปิดฟรีต่อบุคคลครอบครัวที่อยู่ในครัวเรือนที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและที่อยู่ IP
 •                                                 
 • การเดิมพันใด ๆ ที่วางอยู่บนฝั่งตรงข้ามทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับยอดเดิมพันหมุนเวียนใด ๆ
 •                                                 
 • ในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนครบกำหนด 20 เท่าของยอดหมุนเวียนโบนัสและเงินรางวัลอาจถูกริบได้ การเดิมพันที่เสมอหรือเสมอจะไม่ถูกนับรวมในยอดหมุนเวียนการเดิมพัน
 •                                                 
 • นอกจากจะกล่าวถึงเป็นพิเศษในแง่ของการส่งเสริมการขายเฉพาะ 25% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในเกมใด ๆ ของรูเล็ต (ทุกรูปแบบ) และ 50% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในช่องใด ๆ และเกม RNG จะนับรวม จากโบนัสใด ๆ
 •                                                 
 • LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เล่นอย่างเพียงพอในเวลาใดก็ตาม หลักฐานดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นรายละเอียดการชำระเงินและ / หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
 •                                                 
 • ไม่มีพนักงานหรือญาติของพนักงานหรือตัวแทนของ LV88 อาจถือบัญชีผู้เล่นในเวลาใดก็ตามหรือใช้ประโยชน์จากข้อเสนอโปรโมชั่นใด ๆ ใน www.LV88.net
 •                                                 
 • เมื่อเข้าร่วมในโปรโมชันที่ดำเนินการโดย www.LV88.net ผู้เล่นตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไป & amp; เงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ ผู้เล่นใด ๆ ที่ไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ควรติดต่อทีมสนับสนุน LV88 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 •                                                 
 • ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายถูกละเมิดและไม่ได้รับการปฏิบัติโดยเจ้าของบัญชีผู้เล่นที่มีสิทธิ์หรือหากมีหลักฐานของชุดการเดิมพันที่วางโดยลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าซึ่ง เนื่องจากโบนัสเงินฝากหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่น ๆ ส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลกำไรรับประกันโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิกหรือเรียกคืนโบนัสเช่นเดียวกับการชนะทั้งหมด นอกจากนี้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าธรรมเนียมการดำเนินการ LV88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของผู้เล่นด้วยมูลค่าที่สามารถเข้าถึงได้ถึงมูลค่าของโบนัสเงินฝาก
 • ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและ / หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงรายงานและชำระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ใช้บริการใด ๆ ของ LV88
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้
 • ผู้เล่นทุกคนจะถือการจัดการของ LV88 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการผู้ถือใบอนุญาตผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งผู้ปกครอง บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยผู้โฆษณาผู้สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่น ๆ พันธมิตรสื่อตัวแทนและซัพพลายเออร์ที่ไม่เป็นอันตราย ตามความต้องการและจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเรียกร้องการสูญเสียต้นทุนความเสียหายหนี้สินและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงจากบุคคลที่สาม
 • เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้เล่นใด ๆ สำหรับการสูญเสียเนื้อหาหรือวัสดุที่อัปโหลดหรือส่งผ่านการเล่น โดยการยอมรับข้อกำหนดทั่วไป & amp; เงื่อนไขผู้เล่นยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้เล่นหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขการระงับหรือการหยุดเล่น
 • LV88 ให้คำมั่นว่าจะเสนอการแก้ไขข้อพิพาทที่เป็นธรรมและทันเวลาและแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือภาระที่ไม่มากเกินไปโดยการบันทึกการเดิมพันและธุรกรรมโดยละเอียดของการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด บันทึกเหล่านี้ถูกเก็บถาวรเป็นระยะเวลา 5 ปี (นับจากวันที่ทำธุรกรรม) และสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานระงับข้อพิพาทเมื่อมีการร้องขอ
คุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อเสียง
ตรงไปตรงมา
ความจริงใจ